Presiunea, Presiunea hidrostatică

Presiunea

Presiunea (p) este mărimea fizică scalară care exprimă forţa de apăsare exercitată uniform şi perpendicular pe unitatea de suprafaţă:

p = F/S

F este modulul forţei de apăsare şi S este aria suprafeţei pe care se exercită uniform şi perpendicular forţa F.

Unităţi de măsură pentru presiune

Unitatea de măsură pentru presiune în S.I.: pascal (Pa)

[p]SI = [F]SI/[S]SI = N/m2 = Pa.

Alte unităţi de măsură pentru presiune, utilizate în practică:

torr: 1 torr = 133,28 Pa
atmosferă fizică (atm): 1 atm = 101325 Pa
atmosferă tehnică (at): 1 at = 98066,5 Pa
bar: 1 bar = 105 Pa

Instrumente de măsură a presiunii

Instrumentele de măsură pentru presiune se numesc manometre.

Manometru-presiune

Presiunea hidrostatică

Un lichid în repaus exercită forţe de apăsare pe suprafaţa oricărui corp cu care este în contact. Aceste forţe sunt perpendiculare pe suprafeţele pe care se exercită. Deci, în lichidele aflate în repaus există o presiune numită statică.

Presiunea statică din interiorul unui lichid poate fi pusă în evidenţă folosind un manometru cu capsulă manometrică.

Presiunea statică exercitată la un anumit nivel în interiorul unui lichid, determinată de greutatea coloanei de lichid aflată deasupra acestui nivel se numeşte presiune hidrostatică.


Presiunea, Presiunea hidrostatică publicat: 2020-11-16T13:49:03+02:00, actualizat: 2020-11-16T14:45:53+02:00 by Gimnaziu.info