Principiul acţiunilor reciproce, Forţa de frecare, Presiunea, Greutatea, Forţa gravitaţională, Interacţiuni electrostatice, Interacţiuni magnetice

Principiul acţiunilor reciproce

Dacă un corp acţionează asupra altui corp cu o forţă (numită acţiune) şi cel de-al doilea corp acţionează asupra primului cu o forţă care are acelaşi modul, aceeaşi direcţie, dar sens opus celei dintâi (numită reacţiune).

(Acţiuni de contact)

Forţa de frecare

Ori de câte ori suprafaţa unui corp alunecă pe suprafaţa altui corp, fiecare dintre corpuri exercită asupra celuilalt o forţă, numită forţă de frecare (Ff), paralelă cu suprafaţa de contact.

Forţa de frecare, care se exercită asupra fiecărui corp, are sens opus sensului său de mişcare faţă de celălalt corp.

Forţa de frecare depinde de natura şi de gradul de şlefuire al suprafeţelor corpurilor, aflate în contact.

Presiunea

Presiunea (p) este mărimea fizică scalară care exprimă forţa de apăsare exercitată, uniform şi perpendicular, pe unitatea de suprafaţă.

p = F/S

F – modulul forţei
S – aria suprafeţei.

Unitatea de măsură pentru presiune în S.I.: pascal (Pa).

[P]SI = N/m2 = Pa

Forţa de frecare, Greutatea

(Acţiuni la distanţă)

Greutatea unui corp

Greutatea unui corp este forţa de atracţie exercitată de Pământ asupra corpului.

Fiind o forţă, greutatea este mărime vectorială (G).

G = m · g

m – masă
g – acceleraţia gravitaţională.

Forţa gravitaţională

Între două corpuri se exercită forţe de atracţie prin intermediul câmpului gravitaţional, numite forţe gravitaţionale.

Interacţiuni electrostatice

Un corp electrizat poate interacţiona cu un alt corp, de la distanţă, prin intermediul câmpului electrostatic.

Două corpuri electrizate cu sarcini de semne diferite se atrag.

Două corpuri electrizate cu sarcini de aceeaşi semn se resping.

Interacţiuni magnetice

Un magnet poate interacţiona cu un alt magnet (sau cu un corp care conţine fier) de la distanţă, prin intermediul câmpului magnetic.


Principiul acţiunilor reciproce, Forţa de frecare, Presiunea, Greutatea, Forţa gravitaţională, Interacţiuni electrostatice, Interacţiuni magnetice publicat: 2020-11-04T11:23:03+02:00, actualizat: 2020-11-04T12:33:10+02:00 by Gimnaziu.info