Proprietăţile corpurilor solide, lichide şi gazoase

Corpurile solide

Zahărul, nessul sunt solide sub formă de pulbere.

Cornetul şi untul sunt solide deformabile.

Ceaşca, linguriţa, cuţitul, sticla sunt solide compacte având formă bine determinată.

Solidele au o structură cristalină formată printr-un aranjament ordonat spaţial al atomilor şi moleculelor, o repetare periodică pe cele trei axe de coordonate a unei celule elementare.

Proprietăţile corpurilor solide

Solidele nu pot fi comprimate într-un spaţiu mic, deoarece atomii lor sunt deja foarte apropiaţi unii de alţii.

Solidele îşi păstrează forma fiindcă între atomii lor există forţe de atracţie foarte puternice.

Corpurile solide au volum propriu şi formă proprie.

Solid-Lichid-Gaz

Lichidele

Laptele din sticlă, cafeaua din ceaşcă sunt lichide; ele iau forma vasului în care sunt puse.

Suprafaţa liberă a laptelui aflat în repaus într-un vas este plană şi orizontală. Suprafaţa liberă a laptelui aflat într-un tub îngust este curbă.

Lichidele aflate în repaus au suprafaţa liberă, plană şi orizontală, uşor curbată în apropierea pereţilor vasului în care se află.

Lichidele sunt corpuri aflate într-o stare de agregare intermediară între starea solidă şi gazoasă.

Moleculele unui lichid sunt aproape una de alta însă forţele de atracţie dintre ele nu sunt atât de puternice ca acelea din solide.

Proprietăţile corpurilor lichide

Moleculele unui lichid sunt mobile şi îşi pot schimba locurile între ele, de aceea lichidele curg şi îşi pot schimba forma.

Lichidele nu pot fi comprimate într-un spaţiu mic fiindcă moleculele lor sunt aproape unele de altele.

Lichidele au volum propriu, însă nu au formă proprie (iau forma vasului în care se află).

Gazele

Aerul din sticlă este un gaz şi ia forma vasului în care se află.

În gaze, molecule sunt întotdeauna foarte mobile deplasându-se repede în toate direcţiile.

Proprietăţile corpurilor gazoase

Datorită distanţelor mari dintre molecule gazele pot fi uşor comprimate în spaţii mai reduse.

Forţele care ţin moleculele laolaltă sunt foarte slabe de aceea gazele pot curge.

Gazele nu au volum propriu şi nici formă proprie, ele ocupă întreg spaţiul pe care îl au la dispoziţie.


Proprietăţile corpurilor solide, lichide şi gazoase publicat: 2021-11-03T14:27:29+02:00, actualizat: 2021-11-03T15:49:53+02:00 by Gimnaziu.info