Rolul familiei în consumul şi producţia de bunuri şi servicii

Familia

De-a lungul timpului, oameni au trăit în grupuri mai mici sau mai mari. Cel mai mic grup social format este familia.

Familia este un grup social format din tată, mamă, copiii acestora precum şi alte rude de acelaşi sânge (bunici, nepoţi, unchi etc.).

Familia îndeplineşte mai multe funcţii: biologică, economică, educativă.

Rolul economic al familiei este foarte important şi rezultă din faptul că membrii săi participă la producerea de bunuri materiale şi servicii, dar şi la consum.

Familia

Producţia de bunuri şi servicii

În întreprinderi oamenii desfăşoară activităţi economice de producţie, prin care se obţin bunuri materiale şi servicii.

Bunurile materiale

Bunurile materiale sunt produse obţinute, de regulă, prin activităţi de prelucrare a materiilor prime (în industria alimentară, industria construcţiilor de maşini, în industria electrotehnică etc.).

Serviciile

Serviciile sunt activităţi desfăşurate de unii oameni, cu scopul de a satisface nevoile altora; ele nu au forma fizică a unui bun material; de exemplu, activitatea doctorului, a funcţionarului de la bancă, a vânzătoarei, a factorului poştal etc.

Schimbul

Schimbul reprezintă activitatea economică prin care se distribuie bunurile materiale prin procesul de vânzare-cumpărare.

Consumul

Consumul reprezintă folosirea unor bunuri şi servicii de care oamenii au nevoie.

Autoconsumul

Pe lângă activitatea de la locul de muncă, părinţii, dar şi copiii, desfăşoară acasă activităţi productive prin care obţin bunuri şi servicii destinate autoconsumului.Rolul familiei în consumul şi producţia de bunuri şi servicii publicat: 2019-11-21T07:50:47+02:00, actualizat: 2019-11-21T09:10:50+02:00 by Gimnaziu.info