Sinonimele, Antonimele, Funcţia sintactică, Subiectul, Predicatul, Atributul, Complementul

Sinonimele

Sinonimele sunt cuvinte cu formă diferită şi sens asemănător.

Exemple de sinonime

ţel – scop
simpatic – drăguţ
sancţiune – pedeapsă
chin – calvar
dificil – complicat
urban – orăşenesc
vesel – bucuros
a calcula – a socoti
taciturn – ursuz
zăpăceală – buimăceală.

Antonimele

Antonimele sunt cuvinte cu formă diferită şi sens opus.

Exemple de antonime

avantaj – dezavantaj
bucurie – tristeţe
amic – duşman
bun – rău
a da – a lua
eronat – corect
bogat – sărac
răsărit – apus
afirmat – infirmat
sus – jos
efemer – etern.

Sinonimele, Antonimele, Funcţia sintactică, Subiectul, Predicatul, Atributul, Complementul

Funcţia sintactică

Funcţia sintactică reprezintă partea de propoziţie a unui cuvânt dintr-o anumită propoziţie.

Părţi de propoziţie

– subiect, predicat, atribut, complement.

Subiectul

Subiectul este partea principală de propoziţie care răspunde la întrebările cine, ce, sau despre cine se vorbeşte în propoziţie.

Predicatul

Predicatul este partea principală de propoziţie care atribuie subiectului o acţiune, o stare sau o însuşire.

Atributul

Atributul este partea secundară de propoziţie care determină un substantiv, sau o altă parte de vorbire cu valoare de substantiv (pronume, numeral etc.).

Complementul

Complementul este partea secundară de propoziţie care determină un verb sau o locuţiune verbală.


Sinonimele, Antonimele, Funcţia sintactică, Subiectul, Predicatul, Atributul, Complementul publicat: 2017-12-06T08:38:22+02:00, actualizat: 2017-12-06T09:13:20+02:00 by Gimnaziu.info