Adjectivul, Flexiunea adjectivului, Clasificarea adjectivelor, Aşezarea faţă de substantive, Funcţiile sintactice ale adjectivului

Adjectivul

Adjectivul este partea de vorbire flexibilă care exprimă o însuşire a unui obiect.

Flexiunea adjectivului

Flexiunea adjectivului este asemănătoare cu a substantivului, cu deosebirea că la adjective categoriile gramaticale gen, număr, caz sunt rezultatul faptului că adjectivul se acordă cu substantivul pe care îl determină.

Clasificarea adjectivelor

În funcţie de origine, adjectivele se pot clasifica în:
– adjective primare
– adjective provenite din alte părţi de vorbire prin:
– derivare
– schimbarea valorii gramaticale
(amar, îngheţate, oţelit, senină, măreţ, argintii).

În funcţie de numărul de forme pe care le ia pentru a indica genul, numărul, cazul, adjectivele se clasifică în:
– adjective variabile (au cel puţin două forme pe parcursul flexiunii)
(bun – bună – buni – bune)
(nou – nouă – noi – noi)
– adjective invariabile (au o singură formă pe parcursul inflexiunii)
(gri – gri – gri – gri)

În funcţie de numărul de forme de la nominativ singular, adjectivele variabile se clasifică în:
– adjective variabile cu o terminaţie (o singură formă la nominativ singular, pentru masculin-neutru şi feminin)
– adjective variabile cu două terminaţii (două forme la nominativ singular, una pentru masculin-neutru şi alta pentru feminin).

Adjectivul, Flexiunea adjectivului, Clasificarea adjectivelor, Aşezarea faţă de substantive, Funcţiile sintactice ale adjectivului

Gradul de comparaţie

O categorie gramaticală specifică adjectivului este gradul de comparaţie. Gradul de comparaţie exprimă intensitatea cu care se manifestă o însuşire prin comparaţia a două obiecte cu aceeaşi însuşire, prin comparaţie cu o altă insuşire sau cu aceeaşi însuşire manifestată în condiţii diferite.
(pozitiv; comparativ: de superioritate, de egalitate, de inferioritate; superlativ: relativ, absolut).

Nu toate însuşirile pot fi comparate. Deci există adjective fără grade de comparaţie.
(excelent, anterior, total, optim, perfect, viu, rotund).

Aşezarea adjectivelor faţă de substantive

Adjectivele pot fi aşezate după substantivul determinat sau înaintea acestuia.

Atunci când precedă substantivul determinat, adjectivele preiau în mod formal articolul acestuia.
(coloanele înalte – înaltele coloane).

Funcţiile sintactice ale adjectivului

În propoziţie, adjectivele pot îndeplini funcţiile sinctactice de atribut adjectival şi de nume predicativ.


Adjectivul, Flexiunea adjectivului, Clasificarea adjectivelor, Aşezarea faţă de substantive, Funcţiile sintactice ale adjectivului publicat: 2018-05-07T16:36:50+03:00, actualizat: 2018-05-07T17:59:39+03:00 by Gimnaziu.info