Adjectivul, Flexiunea adjectivului, Clasificarea adjectivelor, Aşezarea faţă de substantive, Funcţiile sintactice ale adjectivului

Adjectivul

Adjectivul este partea de vorbire flexibilă care exprimă o însuşire a unui obiect.


Flexiunea adjectivului

Flexiunea adjectivului este asemănătoare cu a substantivului, cu deosebirea că la adjective categoriile gramaticale gen, număr, caz sunt rezultatul faptului că adjectivul se acordă cu substantivul pe care îl determină.Clasificarea adjectivelor

1. În funcţie de origine, adjectivele se pot clasifica în:

a) adjective primare;

b) adjective provenite din alte părţi de vorbire prin:
derivare;
schimbarea valorii gramaticale.

Exemple: amar, îngheţate, oţelit, senină, măreţ, argintii.


2. În funcţie de numărul de forme pe care le ia pentru a indica genul, numărul, cazul, adjectivele se clasifică în:

a) adjective variabile (au cel puţin două forme pe parcursul flexiunii);

Exemple:
bun – bună – buni – bune;
nou – nouă – noi – noi.

b) adjective invariabile (au o singură formă pe parcursul inflexiunii).

Exemplu:
gri – gri – gri – gri.


3. În funcţie de numărul de forme de la nominativ singular, adjectivele variabile se clasifică în:

a) adjective variabile cu o terminaţie (o singură formă la nominativ singular, pentru masculin-neutru şi feminin);

b) adjective variabile cu două terminaţii (două forme la nominativ singular, una pentru masculin-neutru şi alta pentru feminin).Gradul de comparaţie

O categorie gramaticală specifică adjectivului este gradul de comparaţie.

Gradul de comparaţie exprimă intensitatea cu care se manifestă o însuşire prin:

comparaţia a două obiecte cu aceeaşi însuşire;

comparaţie cu o altă insuşire;

comparaţia cu aceeaşi însuşire manifestată în condiţii diferite.


Comparaţia adjectivelor în limba engleză


Adjectivele au trei grade de comparație

Adjectivele au trei grade de comparație:

1. pozitiv (înalt).

2. comparativ:
de superioritate (mai înalt);
de egalitate (la fel de înalt);
de inferioritate (mai puţin înalt).

3. superlativ:
relativ de superioritate (cel mai înalt);
relativ de inferioritate (cel mai puţin înalt);
absolut de superioritate (foarte înalt);
absolut de inferioritate (foarte puţin înalt).Nu toate adjectivele au grade de comparație

Nu toate însuşirile pot fi comparate.

Există adjective fără grade de comparaţie.

Exemple:
excelent, anterior, total, optim, perfect, viu, rotund.


Adjectivul, Flexiunea adjectivului, Clasificarea adjectivelor, Aşezarea faţă de substantive, Funcţiile sintactice ale adjectivului


Aşezarea adjectivelor faţă de substantive

Adjectivele pot fi aşezate:
după substantivul determinat;
înaintea substantivului determinat.

Atunci când precedă substantivul determinat, adjectivele preiau în mod formal articolul acestuia.

Exemplu:
– coloanele înalteînaltele coloane.


Funcţiile sintactice ale adjectivului

În propoziţie, adjectivele pot îndeplini funcţiile sinctactice de atribut adjectival şi de nume predicativ.
Adjectivul, Flexiunea adjectivului, Clasificarea adjectivelor, Aşezarea faţă de substantive, Funcţiile sintactice ale adjectivului publicat: 2023-05-15T07:36:50+03:00, actualizat: 2023-06-15T12:25:01+03:00 by Gimnaziu.info