Conservarea mediului şi combaterea poluării

Conservarea mediului

Conservarea mediului înconjurător reprezintă un ansamblu de măsuri ce trebuie luate pentru prevenirea şi înlăturarea poluării, a diminuării efectelor ei asupra mediului prin folosirea de tehnologii nepoluante, prin acţiuni care să limiteze efectele distrugătoare ale unor fenomene naturale.

Poluarea

Poluarea este procesul prin care aerul, apa şi solul devin nocive (vătămătoare pentru sănătate) din cauza materialelor reziduale (resturi ale proceselor tehnologice), a deşeurilor industriale, a gazelor de eşapament.

Legea protecţiei mediului

Pentru a conserva factorii de mediu (apă, aer, sol), a preveni şi combate fenomenele nedorite care produc poluarea este necesar să se respecte prevederile Legii protecţiei mediului:

amplasarea obiectivelor industriale, a staţiilor de epurare şi depozitelor de deşeuri menajere la periferia localităţilor sau în zonele din afara lor
– menţinerea, întreţinerea spaţiilor verzi, a parcurilor, arborilor şi arbuştilor de protecţie stradală
întreţinerea şi înfrumuseţarea clădirilor, a curţilor şi împrejurimilor acestora, a spaţiilor verzi din curţi şi dintre clădiri
întreţinerea curată a luciilor de apă (a lacurilor, ştrandurilor) din parcuri, zone de agrement şi de interes turistic
protecţia peisajului şi menţinerea curăţeniei stradale.

Conservarea mediului şi combaterea poluării

Combaterea poluării

Combaterea poluării implică activităţi care au scopul de a limita şi corecta efectele negative ale poluării, cum ar fi:

protejarea pădurilor şi utilizarea lemnului numai în limita aprobată prin lege
extinderea şi protejarea spaţiilor verzi
combaterea eroziunii solului

– construirea de staţii de epurare a apei
– execuţia lucrărilor de îndiguire şi construire a barajelor
nedepozitarea deşeurilor pe maluri sau în albiile râurilor

colectarea reziduurilor menajere în recipiente speciale, pe sortimente (sticlă, metal, hârtie, material plastic) şi reciclarea acestora
modernizarea gropilor de gunoi

controlul poluării industriale şi a substanţelor chimice utilizate în procesele industriale prin dotarea echipamentelor industriale cu filtre sau instalaţii de neutralizare
– producerea energiei prin procedee nepoluante
– ridicarea nivelului de securitate nucleară

– utilizarea carburanţilor nepoluanţi de către autovehicule etc.


Conservarea mediului şi combaterea poluării publicat: 2021-08-16T15:50:09+03:00, actualizat: 2021-08-16T16:26:03+03:00 by Gimnaziu.info