Măduva spinării, Encefalul

Măduva spinării

Măduva spinării, segmentul nervos situat în canalul vertebral, are o formă cilindrică puţin turtită, cu diametrul de aproximativ 1 cm.

În interior, substanţa cenuşie este dispusă central, în forma literei H.

În exterior se află substanţa albă, formată din fibre nevroase grupate în fascicule ascendente şi descendente.

Fibrele nervoase ascendente urcă spre encefal, ducând informaţii, iar cele descendente coboară de la encefal, ducând comenzi către măduvă.

Din măduva spinării pornesc perechile de nervi spinali (31 perechi).

Nervii spinali sunt micşti, deoarece conţin fibre sensizitive şi fibre motoare.

Encefalul

Encefalul (creierul), cu greutate de circa 1400 g, este segmentul nervos aflat în cutia craniană.

Măduva spinării, Encefalul

Componente ale encefalului

Creierul mare

Creierul mare, alcătuit din două emisfere cerebrale, separate printr-un şanţ aflat la mijloc şi legate între ele printr-o punte de substanţă albă, aflată la baza şanţului.

Suprafaţa emisferelor este brăzdată de şanţuri care formează cute (circumvoluţii cerebrale); unele şanţuri mai adânci împart suprafeţele emisferelor în lobi: frontal, parietal, occipital, temporal.

În secţiune se observă că la suprafaţa emisferelor cerebrale se află substanţa cenuşie, numită scoarţă cerebrală, iar la interior substanţa albă. În interiorul substanţei albe se află, de asemenea, substanţă cenuşie.

Creierul mic

Creierul mic (cerebelul) este alcătuit din două emisfere cerebeloase, acoperite cu şanţuri şi cute paralele.

În secţiune se observă că substanţa cenuşie se află la exterior şi formează scoarţa cerebeloasă, iar cea albă la interior.

Trunchiul cerebral

Trunchiul cerebral, aflat sub cele două emisfere cerebrale, are forma unui trunchi de con dispus cu baza mare în sus; cuprinde, întrepătrunse, substanţă albă şi substanţă cenuşie.

Partea trunchiului aflată spre măduvă se numeşte bulb rahidian.

Nervii cranieni

Din encefal pornesc nervii cranieni (12 perechi). Aceştia sunt:
– nervi senzitivi (aduc informaţii la encefal de la organele de simţ)
– nervi motori (duc comenzi de la encefal la organele care efectuează comanda, cum ar fi muşchii)
– nervi micşti, care au fibre senzitive şi fibre motorii.Măduva spinării, Encefalul publicat: 2021-10-21T11:55:49+03:00, actualizat: 2021-10-21T12:35:16+03:00 by Gimnaziu.info