Reflexia luminii, Refracţia luminii

Reflexia luminii

Reflexia luminii este fenomenul de întoarcere a luminii în mediul din care a venit, când întâlneşte suprafaţa de separare dintre două medii.

Prima lege a reflexiei

Raza incidentă, normala şi raza reflectată sunt în acelaşi plan.

A doua lege a reflexiei

Unghiul de reflexie şi unghiul de incidenţă au aceeaşi măsură (<i ≡ <r).

Dacă unghiul de incidenţă este zero atunci raza de lumină se întoarce pe acelaşi drum.

Lumina se reflectă într-o singură direcţie când întâlneşte o suprafaţă netedă, iar când întâlneşte o suprafaţă neregulată, se reflectă în mai multe direcţii, fenomen numit difuzia luminii.

Reflexia luminii, Refracţia luminii

Refracţia luminii

Schimbarea direcţiei de propagare a luminii la trecerea dintr-un mediu transparent în alt mediu transparent este fenomenul de refracţie a luminii.

Prima lege a refracţiei

Raza incidentă, normala şi raza refractată sunt în acelaşi plan.

A doua lege a refracţiei

Indicele de refracție este raportul dintre sinusul unghiului de incidență şi sinusul unghiului de refracție.

Unghiul de refracţie şi unghiul de incidenţă nu au aceeaşi măsură. Mărind unghiul de incidenţă se măreşte şi unghiul de refracţie.

Dacă unghiul de incidenţă este zero atunci raza de lumină trece nedeviată.

Indicele de refracţie absolut al unui mediu transparent este:
n = viteza luminii în vid/viteza luminii în mediul respectiv

Unghiul de refracţie este mai mic decât unghiul de incidenţă când lumina trece dintr-un mediu cu indice de refracţie mai mic (mediu mai puţin refringent) într-un mediu cu indice de refracţie mai mare (mediu mai refringent) şi este mai mare în caz contrar.

Notaţii şi denumiri

n1, n2 – mediul 1, mediul 2
suprafaţa de separare
I – punct de incidenţă
NN’ – normala în punctul de incidenţă
SI – raza incidentă
IR – raza reflectată
IR’ – raza refractată
<i – unghi de incidenţă
<r – unghi de reflexie
<r’ – unghi de refracţie

Mirajele optice

Straturile de aer atmosferic, având temperaturi diferite, au indici de refracţie diferiţi. Mirajele optice apar datorită refracţiilor succesive şi reflexiei totale a luminii pe straturile de aer cu temperaturi diferite.


Reflexia luminii, Refracţia luminii publicat: 2021-08-18T15:21:39+03:00, actualizat: 2021-08-18T16:18:08+03:00 by Gimnaziu.info