Schimbarea stării de agregare

Topirea

Trecerea unei substanţe din stare solidă în stare lichidă se numeşte topire.

Legile topirii

La presiune constantă, pe toată durata topirii, temperatura rămâne constantă.

Temperatura la care se topeşte o substanţă se numeşte temperatura de topire, ea fiind o caracteristică a fiecărei substanţe.

Temperatura de topire coincide cu temperatura de solidificare.

În timpul topirii volumul substanţei se modifică.

Masa unui corp nu se modifică în timpul topirii.

Solidificarea

Trecerea unei substanţe din stare lichidă în stare solidă se numeşte solidificare.

Solidificarea este fenomenul invers topirii.

Legile solidificării

La presiune constantă, pe toată durata solidificării, temperatura rămâne constantă.

Temperatura la care se solidifică o substanţă se numeşte temperatura de solidificare, ea fiind o caracteristică a fiecărei substanţe.

Temperatura de solidificare coincide cu temperatura de topire.

În timpul solidificării volumul substanţei se modifică.

Masa unui corp nu se modifică în timpul solidificării.

Sublimare

Vaporizarea

Trecerea unui lichid în stare gazoasă se numeşte vaporizare.

Fierberea

Vaporizarea în toată masa lichidului se numeşte fierbere.

Temperatura de fierbere este o constantă, specifică fiecărei substanţe.

În timpul fierberii temperatura rămâne constantă (dacă presiunea nu se modifică).

Evaporarea

Evaporarea este o vaporizare lentă a unui lichid aflat în atmosferă; ea se produce la orice temperatură şi are loc la suprafaţa lichidului.

Evaporarea depinde de natura lichidului.

Evaporarea se produce mai repede atunci când suprafaţa liberă a lichidului este mai mare.

Evaporarea se produce mai repede atunci când există deplasări ale aerului (vânt) care înlătură vaporii formaţi.

Evaporarea este mai rapidă dacă temperatura mediului înconjurător este mai ridicată.

Prin evaporare, lichidele absorb căldură, răcind suprafaţa corpului de pe care se evaporă.

Condensarea (Lichefierea)

Trecerea unei substanţe din stare de vapori în stare lichidă se numeşte condensare (lichefiere).

Condensarea este fenomenul invers vaporizării.

Sublimarea

Trecerea unei substanţe din stare solidă în stare gazoasă se numeşte sublimare.

Desublimarea

Trecerea unei substanțe din stare gazoasă în stare solidă se numeşte desublimare

Fenomenul invers sublimării se numeşte desublimare.


Schimbarea stării de agregare publicat: 2020-10-29T08:43:08+02:00, actualizat: 2020-10-29T09:46:09+02:00 by Gimnaziu.info