Subcarpaţii (Moldovei, Curburii, Getici)

La marginea exterioară a Carpaţilor Orientali şi a Carpaţilor Meridionali, în imediata lor vecinătate şi prelungire, se află o regiune deluroasă originală, Subcarpaţii. Aceştia se întind între Valea Moldovei, în nord, şi Valea Motrului, în vest, urmărind continuu lanţul carpatic.

Caracteristicile principale ale reliefului Subcarpaţilor

stratele sedimentare sunt cutate, ceea ce influenţează aspectul exterior al reliefului;
– există o succesiune de depresiuni şi dealuri, pe alocuri foarte complexă, care dă specificul reliefului acestora;
formarea lor este datorată acţiunii de ridicare şi deplasare a arcului carpatic.

Deşi reprezintă o fâşie continuă la exteriorul arcului carpatic, Subcarpaţii au trei mari subdiviziuni traversale: Subcarpaţii Moldovei (între râurile Moldova şi Trotuş), Subcarpaţii Curburii (între râurile Trotuş şi Dâmboviţa) şi Subcarpaţii Getici (între Dâmboviţa şi Motru).

Subcarpaţii Moldovei

Această porţiune a Subcarpaţilor este strâns legată atât de Carpaţii Orientali (grupa lor centrală) cât şi de Podişul Moldovei, de care o desparte Valea Moldovei şi Culoarul Siretului.

Structura este mai simplă şi întâlnim un şir de depresiuni mărginite la exterior de dealuri. În nord se află Depresiunea Neamţului, în centru, Depresiunea Crăcău-Bistriţa (străbătută de râul Bistriţa), iar în sud, Depresiunea Tazlău-Caşin (mărginită spre est de Culmea Pietricica).

Subcarpaţii (Moldovei, Curburii, Getici)

Subcarpaţii Curburii

Subcarpaţii Curburii se află situaţi la exteriorul Carpaţilor Curburii şi a grupei Bucegi din Carpaţii Meridionali. Reprezintă cel mai complex sector al Subcarpatilor, datorită structurii foarte cutate, a succesiunii apropiate de depresiuni şi dealuri, a limitei, greu de stabilit, faţă de zona montană şi a formei curbate.

Spre deosebire de Subcarpaţii Moldovei şi Subcarpaţii Getici, care sunt limitaţi spre exterior de regiuni deluroase, Subcarpaţii Curburii vin în contact direct cu o regiune de câmpie (Câmpia Română).

Dintre subdiviziunile mai importante, menţionăm: depresiunile Vrancei, Vălenii de Munte şi Pucioasa, Măgura Odobeşti, Dealul Istriţa etc.

Subcarpaţii Getici

Subcarpaţii Getici sunt mărginiţi la nord de abrupturile Carpaţilor Meridionali, dar la sud se prelungesc cu dealurile care formează Podişul Getic.

Acest sector subcarpatic este mai simplu decât sectorul Curburii, dar mai complex decât Subcarpaţii Moldovei.

Altitudinea maximă a dealurilor depăşeşte 1000 m (1017 m, Măgura Măţău), iar succesiunea de dealuri şi depresiuni este destul de strânsă.

Principalele depresiuni se află situate la extremităţi: Depresiunea Câmpulung (în est) şi Depresiunea Târgu Jiu (în vest).


Subcarpaţii (Moldovei, Curburii, Getici) publicat: 2022-10-10T14:11:46+03:00, actualizat: 2022-10-10T15:35:41+03:00 by Gimnaziu.info