Ghetar

Ape subterane, Izvoare, Râuri, Lacuri, Gheţari

Apa subterană Apa subterană este o apă aflată la diferite adâncimi în interiorul scoarţei. Roci permeabile (lasă apa să treacă prin ele) Roci impermeabile (apa nu poate trece). Ape de […]

Ape subterane, Izvoare, Râuri, Lacuri, Gheţari publicat: 2017-12-15T13:37:41+03:00, actualizat: 2017-12-15T14:41:51+03:00 by Gimnaziu.info
Lacul-hidroenergetic-Vidraru

Tipuri de lacuri

În România există peste 3400 de lacuri, în general de întindere mică, ocupând 1% din suprafaţa ţării. Principalele tipuri de lacuri Lagunele maritime sunt fostele golfuri ale Mării Negre. (Laguna […]

Tipuri de lacuri publicat: 2017-12-11T07:24:43+03:00, actualizat: 2017-12-11T08:57:22+03:00 by Gimnaziu.info
Podisul-Getic-Podisul-Mehedinti

Podişul Getic, Podişul Mehedinţi

Podişul Getic (Piemontul Getic) Această unitate deluroasă se află situată, în cea mai mare parte, în continuarea directă, spre sud, a Subcarpaţilor Getici. Spre deosebire de Subcarpaţii Getici, care au […]

Podişul Getic, Podişul Mehedinţi publicat: 2017-12-09T15:19:46+03:00, actualizat: 2017-12-09T16:21:15+03:00 by Gimnaziu.info
Relief

Relieful, Continentele, Oceanele, Agenţii morfogenetici

Relieful – reprezintă totalitatea asperităţilor scoarţei terestre. Relieful cuprinde 3 categorii – forme de relief planetare (continente, oceane) – forme majore de relief (munţi, dealuri) – microforme (văi, dune de […]

Relieful, Continentele, Oceanele, Agenţii morfogenetici publicat: 2017-12-08T15:34:01+03:00, actualizat: 2017-12-08T16:49:24+03:00 by Gimnaziu.info
Depresiunea-Colinara-a-Transilvaniei

Depresiunea Colinară a Transilvaniei, Podişul Transilvaniei

Depresiunea Colinară a Transilvaniei Această unitate de relief este o mare arie depresionară din interiorul arcului carpatic şi poate fi considerată o depresiune interioară a acestuia; deoarece se suprapune în […]

Depresiunea Colinară a Transilvaniei, Podişul Transilvaniei publicat: 2017-12-07T18:37:37+03:00, actualizat: 2017-12-07T19:38:40+03:00 by Gimnaziu.info
1 4 5 6 7