Dicţionar

Dicţionar Istorie (2)

piemont = formă de relief formată din pante largi, aşezate la picioarele unui masiv muntos (din limba franceză: pied = picior; mont = munte); statistică = disciplina ştiinţifică care are […]

Dicţionar Istorie (2) publicat: 2015-10-23T16:58:25+00:00, actualizat: 2017-01-02T08:57:22+00:00 by Gimnaziu.info
Romania

Unitate şi diversitate în civilizaţia spaţiului românesc

Spaţiul geografic ocupat de poporul român se află la interferenţa Orientului cu Occidentul Europei. Românii au făcut parte dintotdeauna din Europa, atât geografic, cât şi din punctul de vedere al […]

Unitate şi diversitate în civilizaţia spaţiului românesc publicat: 2015-10-19T08:41:51+00:00, actualizat: 2017-01-22T21:30:57+00:00 by Gimnaziu.info
Dicţionar

Dicţionar Istorie (1)

geografie istorică = ştiinţă care studiază evoluţia în timp a mediului geografic şi influenţa reciprocă dintre acesta şi acţiunile grupurilor umane; toponimie = studiu lingvistic al originii numelor de locuri; […]

Dicţionar Istorie (1) publicat: 2015-10-14T11:13:32+00:00, actualizat: 2017-01-02T08:57:22+00:00 by Gimnaziu.info

Epoca Modernă – Vocabular (2)

Echilibru european: principiu de organizare a relaţiilor internaţionale potrivit căruia, printr-un sistem de alianţe, trebuia împedicată expansiunea teritorială sau preponderenţa politică a unei mari puteri, în dauna celorlalte. Legitimitate: principiu […]

Epoca Modernă – Vocabular (2) publicat: 2014-09-27T16:29:59+00:00, actualizat: 2017-01-02T08:57:23+00:00 by Gimnaziu.info

Epoca Modernă – Vocabular (1)

Cod civil: ansamblu de norme juridice care reglementează raporturile sociale civile dintre indivizi (contracte, obligaţii, moşteniri etc.). Drept de primogenitură: drept feudal în virtutea căruia, la moartea tatălui, fiul născut […]

Epoca Modernă – Vocabular (1) publicat: 2014-09-22T19:55:33+00:00, actualizat: 2017-01-02T08:57:23+00:00 by Gimnaziu.info
1 2 3 4 5 6